Konference DTM v praxi

REGIStrujte sE
Přijďte si poslechnout reálné zkušenosti s předáváním DTI od zástupců subjektů, které už mají přípravu úspěšně za sebou.

Konference zaměřená na předání zkušeností a dosavadních informací z praxe. Realita, ve které se DTM ČR nachází, a vyzkoušená řešení pro vlastníky a správce. O praktické zkušenosti se s vámi podělí zástupci všech zainteresovaných stran, kterými data v rámci DTM ČR prochází. Konference je vhodná pro společnosti provozující systém GIS, nebo používající software AutoCAD, ESRI či Microstation.

Kino Přítomnost
Siwiecova 1839/1
Praha 3
19. 3. 2024

Řečníci

 • Josef Chrást, ČEPS a.s.
 • Romana Vačkářová, Jakub Hulec, Jihočeský kraj
 • Zástupce konsorcia GTGI
 • Petr Pavlík, Cyril Modra, GasNet, s.r.o
 • Jiří Formánek, ČUZK
 • Dana Zídková, Teplárna České Budějovice, a.s.
 • Jakub Bican, ARKANCE

Co se na 
konferenci dozvíte?

 • Reálné zkušenosti a doporučení s přípravou předávání dat DTI do DTM ČR od subjektů, kteří procesem již úspěšně prošli.
 • Celý proces od výběru řešení, interní přípravy dat, jejich transformaci na formát JVF až po efektivní výdej do IS DMVS.
 • Jak vypadají odevzdaná data na straně kraje a co se s nimi děje?
 • Zkušenosti s různými konfiguracemi profilu subjektu a variantami řešení.
 • Průběh zpracování dat z DTM Konektoru na straně IS DMVS.

Nečekejte prezentace, soustředíme se na diskusi a předání zkušeností z praxe!

Jste připraveni na DTM ČR?

Od 1. 7. 2023 vznikne pro vlastníky, správce a provozovatele technické a dopravní infrastruktury dle vyhlášky 393/2020 Sb. nová povinnost zveřejňování dokumentace sítí technické a dopravní infrastruktury do IS DTM krajů, a to prostřednictvím jednotného výměnného formátu. Tento proces vám umíme podstatně zjednodušit. Nemusíte se vybavovat žádným speciálním softwarem.

Záleží na tom, jaký systém GIS provozujeme?

Jen minimálně. DTM Konektor dokáže na vstupu zpracovat data z různých technologií a platforem. Ať už se jedná o ESRI ArcGIS, open-source řešení na platfromě QGIS, PostGIS, nebo lokální řešení typu MISYS. Zdrojem mohou být jako privátní GISy firem, tak systémy na pasporty majetku a území obcí.

Jak se připojíme k DTM bez GIS?

Pokud spravujete data třeba ve výkresových formátech jako je DWG či DGN, můžete jako vstup do konektoru využít přímo stávající soubory. Buď je ručně nahrávat ve webové aplikaci konektoru, nebo automatizovaně načítat z úložišť jako Sharepoint, OneDrive, Google Drive, atd.

Zvládne DTM konektor přenést data ZPS, TI i DI?

V DTM Konektoru máme kompletní datový model dle poslední verze JVF , zvládneme tedy zpracovat a přenést všechny datové skupiny. Jednoduše tak svou povinnost splní provozovatel vodovodů a kanalizací, vodárna, teplárna, lokální posytovatel Internetu či obecně jakýkoliv TELCO subjekt, ale i obce. DTM Konektor využijí i individuální geodeti či geodetické firmy pracující jako správci dat (editoři) pro různé správce.

REGISTRACE

Neváhejte se registrovat na naší konferenci
Účast na konferenci je placená.
Účastnický poplatek činí 1000 Kč.