DTM KONEKTOR

Digitální technická
mapa ČR jednoduše

Spojte se s námi

Snadné napojení na DTM ČR - naplňte povinnost předávání dat!

Správci technické infrastruktury (STI) mají od poloviny roku 2023 povinnost předávat data o spravované infrastruktuře do centrální databáze DTM ČR. DTM Konektor vyřeší tuto povinnost elegantně a dostupně.

schema
1

Vaše data

Data o spravované infrastruktuře téměř v libovolném formátu - ať už souborovém nebo databázovém. Důležitá je alespoň elementární struktura dat tak, aby bylo možné data roztřídit do kategorií DTM.

2

DTM Konektor

Automatizovaná služba běžící v cloudu nebo na vlastním prostředí. Pravidelně vyhodnocuje změny, konvertuje data do výměnného formátu, a odesílá je do DTM ČR.

3

DTM ČR

Centrální systém státu a krajů, jehož účelem je zjednodušení územního či stavebního řízení.

Kdy využít DTM Konektor?

DTM Konektor je automatizovaná online služba zajišťující komfortní napojení na DTM. Služba běží plně v cloudu a ve většině případů není nutné provádět žádné zásahy do IT infrastruktury společnosti. V případě zájmu je možné instalovat službu i do vlastního prostředí společnosti.

01

Máte vlastní SYSTém GIS

Napojte váš stávající systém GIS na DTM pomocí DTM konektoru - ať už přímým napojením na databázi GIS nebo prostřednictvím služeb.

DTM Konektor podporuje všechny používané databázové systémy a GIS technologie.

02

Spravujete VLastní data v DWG, DGN, SHP Či JINak?

Pomůžeme vám integrovat vaši výkresovou dokumentaci a předat ji do DTM ve správném tvaru. Současně získáte náhled na data v jednoduché webové aplikaci.

Řešení vhodné pro malé síťaře, obce, či geodety pracující pro povinné subjekty.

03

SPRAVUJE Vám DATA NĚKDO EXTERNĚ?

DTM Konektor dokáže flexibilně napojit data z různých datových zdrojů. Umíme spolupracovat s geodety a dalšími subjekty tak, abyste pro publikaci dat do DTM nemuseli pořizovat další systém a přitom měli plnou kontrolu nad četností a rozsahem předávaných dat.

Co je DTM Konektor?

DTM Konektor je automatizovaná online služba zajišťující komfortní napojení na DTM. Zajistí několik klíčových operací pro efektivní předání dat:

  • Plně či polo automatické načtení stávajících dat správce či vlastníka infrastruktury
  • Transformaci do výměnného formátu JVF
  • Předání do DTM ČR
  • Plnou evidenci všech provedených datových transakcí a dostupnost vydaných balíčků

Plus je možné volitelně doplnit:

  • Notifikaci odpovědných osob
  • Grafické i atributové zobrazení předávaných dat
  • Změnovou analýzu a verifikaci předávaných dat

Služba běží plně v cloudu a ve většině případů není nutné provádět žádné zásahy do IT infrastruktury společnosti. V případě zájmu je možné instalovat službu i do vlastního prostředí společnosti.

DTM Konektor snadno napojí vaše data do DTM ČR - začněte už dnes

Data o spravované infrastruktuře téměř v libovolném formátu - ať už souborovém nebo databázovém. Stačí alespoň elementární struktura dat tak, aby bylo možné data roztřídit do kategorií DTM.

Jste připraveni na DTM ČR?

Od 1. 7. 2023 vznikne pro vlastníky, správce a provozovatele technické a dopravní infrastruktury dle vyhlášky 393/2020 Sb. nová povinnost zveřejňování dokumentace sítí technické a dopravní infrastruktury do IS DTM krajů, a to prostřednictvím jednotného výměnného formátu. Tento proces vám umíme podstatně zjednodušit. Nemusíte se vybavovat žádným speciálním softwarem.

Záleží na tom, jaký systém GIS provozujeme?

Jen minimálně. DTM Konektor dokáže na vstupu zpracovat data z různých technologií a platforem. Ať už se jedná o ESRI ArcGIS, open-source řešení na platfromě QGIS, PostGIS, nebo lokální řešení typu MISYS. Zdrojem mohou být jako privátní GISy firem, tak systémy na pasporty majetku a území obcí.

Jak se připojíme k DTM bez GIS?

Pokud spravujete data třeba ve výkresových formátech jako je DWG či DGN, můžete jako vstup do konektoru využít přímo stávající soubory. Buď je ručně nahrávat ve webové aplikaci konektoru, nebo automatizovaně načítat z úložišť jako Sharepoint, OneDrive, Google Drive, atd.

Zvládne DTM konektor přenést data ZPS, TI i DI?

V DTM Konektoru máme kompletní datový model dle poslední verze JVF , zvládneme tedy zpracovat a přenést všechny datové skupiny. Jednoduše tak svou povinnost splní provozovatel vodovodů a kanalizací, vodárna, teplárna, lokální posytovatel Internetu či obecně jakýkoliv TELCO subjekt, ale i obce. DTM Konektor využijí i individuální geodeti či geodetické firmy pracující jako správci dat (editoři) pro různé správce.

Nejbližší akce

Seminář k DTM Konektoru

...termín odložen, budeme informovat

DTM Konektor je připraven k použití - vysvětlíme si, co je nového a jak co funguje. Naplňte povinnost předávání dat.

Registrace

Připojte se do DTM

Chcete využít výhod snadného připojení Digitální technické mapy ČR, splnit povinnosti STI a využít potenciálu nabízeného jednotnou digitální technickou mapou, kontaktujte společnost Arkance Systems pro další informace.

+420 602 442 893tomas.sustek@arkance-systems.com
jméno
SPOLEČNOST
TELEFON
E-mail
Zpráva
Děkujeme za Váš zájem. Brzo se Vám ozveme zpět.
Něco se pokazilo. Prosím zkuste nás kontaktovat na email.