DTM KONEKTOR

Digitální technická
mapa ČR jednoduše

Spojte se s námi

Snadné napojení na DTM ČR - naplňte povinnost předávání dat!

Správci technické infrastruktury (STI) mají od poloviny roku 2023 povinnost předávat data o spravované infrastruktuře do centrální databáze DTM ČR. DTM konektor vyřeší tuto povinnost elegantně a dostupně.

1

Vaše data

Data o spravované infrastruktuře téměř v libovolném formátu - ať už souborovém nebo databázovém. Důležitá je alespoň elementární struktura dat tak, aby bylo možné data roztřídit do kategorií DTM.

2

DTM konektor

Automatizovaná služba běžící v cloudu nebo na vlastním prostředí. Pravidelně vyhodnocuje změny, konvertuje data do výměnného formátu, a odesílá je do DTM ČR.

3

DTM ČR

Centrální systém státu a krajů, jehož účelem je zjednodušení územního či stavebního řízení.

Kdy využít DTM Konektor?

DTM konektor je automatizovaná online služba zajišťující komfortní napojení na DTM. Služba běží plně v cloudu a ve většině případů není nutné provádět žádné zásahy do IT infrastruktury společnosti. V případě zájmu je možné instalovat službu i do vlastního prostředí společnosti.

01

Máte vlastní SYSTém GIS

Napojte váš stávající systém GIS na DTM pomocí DTM konektoru - ať už přímým napojením na databázi GIS nebo prostřednictvím služeb.

02

Spravujete VLastní data v DWG, DGN, SHP Či JINak?

Pomůžeme vám integrovat vaše datové podklady a napojit je na DTM. Současně získáte náhled na data v jednoduché webové aplikaci.

03

SPRAVUJE Vám DATA NĚKDO EXTERNĚ?

DTM Konektor dokáže flexibilně napojit data z různých datových zdrojů. Umíme spolupracovat s geodety a dalšími subjekty tak, abyste pro publikaci dat do DTM nemuseli pořizovat další systém a přitom měli plnou kontrolu nad četností a rozsahem předávaných dat.

Co je DTM Konektor?

DTM konektor je automatizovaná online služba zajišťující komfortní napojení na DTM. Zajistí několik klíčových operací pro efektivní předání dat:

  • Plně či polo automatické načtení stávajících dat správce či vlastníka infrastruktury
  • Transformaci do výměnného formátu JVF
  • Předání do DTM ČR
  • Plnou evidenci všech provedených datových transakcí a dostupnost vydaných balíčků

Plus je možné volitelně doplnit:

  • Notifikaci odpovědných osob
  • Grafické i atributové zobrazení předávaných dat
  • Změnovou analýzu a verifikaci předávaných dat

Služba běží plně v cloudu a ve většině případů není nutné provádět žádné zásahy do IT infrastruktury společnosti. V případě zájmu je možné instalovat službu i do vlastního prostředí společnosti.

Jste připraveni na DTM ČR?

Od 1. 7. 2023 vznikne pro vlastníky, správce a provozovatele technické a dopravní infrastruktury dle vyhlášky 393/2020 Sb. nová povinnost zveřejňování dokumentace sítí technické a dopravní infrastruktury do IS DTM krajů, a to prostřednictvím jednotného výměnného formátu. Tento proces vám umíme podstatně zjednodušit. Nemusíte se vybavovat žádným speciálním softwarem.

Připojte se do DTM

Chcete využít výhod snadného připojení Digitální technické mapy ČR, splnit povinnosti STI a využít potenciálu nabízeného jednotnou digitální technickou mapou, kontaktujte společnost Arkance Systems pro další informace.

+420 910 970 111info.cz@arkance-systems.com
Společnost nebo jméno
E-mail
Zpráva
Děkujeme za Váš zájem. Brzo se Vám ozveme zpět.
Něco se pokazilo. Prosím zkuste nás kontaktovat na email.